Sorumluluk Reddi

Bu web sitesini veya ürünü ve potansiyelini doğru bir şekilde temsil etmek için her türlü çaba gösterilmiştir. Bu sektör, kazanç açısından kişinin kendi çekini yazabileceği az sayıdaki sektörden biri olsa da, bu materyallerdeki teknikleri ve fikirleri kullanarak para kazanacağınızın garantisi yoktur.

Bu materyallerdeki örnekler bir kazanç vaadi veya garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Kazanç potansiyeli tamamen ürünümüzü, fikirlerimizi, tekniklerimizi kullanan kişiye ve ortaya konan çabaya bağlıdır. Bunu bir “zengin olma planı” olarak iddia etmiyoruz.

Materyallerimizde iddia edilen sonuçlara ulaşmadaki başarı düzeyiniz, programa ayırdığınız zamana, belirtilen fikir ve tekniklere, bilgi ve çeşitli becerilere bağlıdır. Bu faktörler kişilere göre farklılık gösterdiğinden, başarınızı veya gelir seviyenizi garanti edemeyiz.

Amazon’da ürün satmak için herhangi bir gelir iddiası veya sonucu garanti edilemez. Gerekli çabayı göstermek tamamen kullanıcının takdirine bağlıdır. Materyallerin sağlayıcısı kullanıcının çabasını garanti edemeyeceğinden, başarı açıkça garanti edilemez.

Google Adsense kullanarak reklam vererek herhangi bir başarı ve gelir iddiası garanti edilemez. Kullanıcı, materyallerde sağlanan bilgileri kullanmalı veya materyallerin dışındaki diğer yöntemler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Materyallerin sağlayıcısının çaba gösteren kullanıcı üzerindeki kontrol eksikliği nedeniyle, Adsense gelir iddiaları da garanti edilmez.

Satış ortaklığı geliri veya satış ortağı olarak başarıya ilişkin herhangi bir iddia da garanti edilmemektedir. Satış ortaklığı ile ilgili herhangi bir tekniği uyguladıktan sonra başarı ya da başarısızlıktan tamamen materyallerin kullanıcısı sorumludur.

Ürünümüzdeki ve web sitemizdeki materyaller, 1995 tarihli menkul kıymetler dava reform yasası anlamında ileriye dönük beyanlar içeren veya bunlara dayanan bilgiler içerebilir. İleriye dönük ifadeler, gelecekteki olaylara ilişkin beklentilerimizi veya tahminlerimizi vermektedir.

Bu ifadeleri, kesinlikle tarihsel veya güncel gerçeklerle ilgili olmadıkları gerçeğinden tanıyabilirsiniz. Potansiyel kazançların veya finansal performansın tanımlanmasıyla bağlantılı olarak “öngörmek”, “tahmin etmek”, “beklemek”, “projelendirmek”, “niyet etmek”, “inanmak”, “planlamak” gibi kelimeler ve benzer anlamdaki diğer kelime ve terimleri kullanırlar.

Burada ya da satış materyallerimizde yer alan tüm ileriye dönük ifadeler, kazanç potansiyeline ilişkin görüşlerimizi ifade etmek amacıyla hazırlanmıştır. Gerçek sonuçlarınızın belirlenmesinde birçok faktör önemli olacaktır ve bizimkine veya başkalarınınkine benzer sonuçlar elde edeceğinize dair hiçbir garanti verilmemektedir, aslında fikirlerimizden ve tekniklerimizden herhangi bir sonuç elde edeceğinize dair hiçbir garanti verilmemektedir.

Bu site, ürünü satın almanız durumunda reklam verenin/yaratıcının komisyon kazandığı bağlı kuruluş bağlantıları içerebilir. Bu site, bağlı kuruluş olarak amazon ürünlerine bağlantılar içerebilir ve/veya herhangi bir ziyaretçinin Google Adsense veya başka bir içeriksel reklam programı tarafından sunulan reklamlara tıklaması durumunda gelir elde edebilir. Clickbank veya shareasale gibi sitelerden veya diğer web sitelerinden bağlı kuruluş bağlantıları mevcut olabilir ve site sahibi bu web sitesindeki ürünleri önererek komisyon kazanabilir.

Sonuçlar değişebilir ve her para kazanma fırsatında olduğu gibi, daha fazla veya daha az kazanabilirsiniz. HERHANGİ bir para kazanma fırsatında başarı sıkı çalışmanın, zamanın ve çeşitli diğer faktörlerin bir sonucudur. https://netvgold.online tarafından hiçbir açık veya zımni gelir garantisi verilmemektedir.